Комплексна оцінка

!!! Прийом документів для проведення комплексних оцінок дітей з  ооп у КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Кременчуцької районної ради» буде проводитися з 01.06.2020
1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини в КУ "Інклюзивно-ресурсному центрі Кременчуцької районної ради" проводить директор  центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:
 • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
 • форми первинної облікової документації№ 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра;
 • заяви щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини;
 • згоди батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини.


2. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:
 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
 • документи щодо додаткових обстежень дитини.


3. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:
 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4. Під час проведення комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.
5. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.
6. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:
 • оцінка фізичного розвитку дитини;
 • оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
 • оцінка когнітивної сфери дитини;
 • оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
 • оцінка освітньої діяльності дитини.

7. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема, визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими, стресостійкості, профіль інтелекту.
8. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.
Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України“Про захист персональних даних”.
9. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.
10. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

Немає коментарів:

Дописати коментар